Jazyk a kultura v Brazílii

Jihoamerické státy považují Brazilce za odlišné a právě jazyk má s tím co do činění. Brazílie je jediným portugalsky mluvícím národem kontinentu a právě jazyk, který zemi odlišuje od španělsky mluvících sousedů, patří mezi nejsilnější prvky národní identity. Téměř celá země mluví portugalsky, až na malé množství původních obyvatel a přistěhovalců, kteří mluví stále vlastními jazyky.

Brazilská portugalština

Stejně jako existují rozdíly mezi americkou a britskou angličtinu, tak existují i rozdíly mezi mluvenou portugalštinou v Brazílii a v Portugalsku. V Brazílii jsou mírné regionální rozdíly v přízvuku, slovní zásobě a časování sloves. Přesto díky jednotným mediím a sdělovacím prostředkům mají změny tendenci se snižovat. Co se týče podobnosti se španělštinou, tak v mnoha aspektech jsou si jazyky velmi podobné, ve výslovnosti se však značně liší. Zajímavostí je, že Brazilci spíše porozumí španělsky mluvícím lidem, než je tomu naopak.

Kultura a brazilský způsob života

Brazilská kultura je jednou z nejpestřejších na světě, vzhledem k míchání několika národů a kultur v rámci několika století. Výrazný zásah měla Evropská nadvláda, stejně jako otroctví afrických migrantů, kteří ovlivnili původní kulturu svými zvyky a představami. Všechny tyto vlivy vedly k tomu, že současná brazilská kultura je jedinečná a velmi složitá.

Obyvatelstvo a náboženství v Brazílii

V současné době v Brazílii žije kolem 190 milionů lidí, z toho víc jak polovina je bílá, méně než 40% míšenci černé a bílé a méně než 10% jsou černí. Většina obyvatel jsou římsko-katolické víry, vzhledem k intenzivní portugalské okupaci a zavádění jejích tradic, zvyklostí a stavění kostelů.

Brazílie je také velmi známá sociálními rozdíly na základě bohatství a barvě kůže. Tmavší etniky mají tendenci být znevýhodňované a ženám jsou obvykle přisuzované nižší pozice, jako učitelky nebo ošetřovatelky. Obrovské rozdíly ve mzdách jsou častým nešvárem místních obyvatel a mají za následek rozdělení společnosti na chudé a bohaté, kdy bohatí se společensky odtrhují od těch chudých.

Rodinné hodnoty

Brazilci jsou obvykle srdeční a taktní lidé s velkým důrazem na strukturu rodiny a její hodnoty. Rodiny jsou obvykle velké, žijí blízko u sebe a navzájem si poskytují pomoc a podporu, kdykoliv a jakkoliv je to nutné.

Kulturní zvyky v brazilské kultuře

  • V neformálních situacích je běžné jako pozdrav políbit ženy na obě tváře, levou a pak pravou, zatím co muži si potřásají rukami navzájem. V obchodních vztazích si Brazilci zakládají na vztazích a poznání jeden druhého, před uzavřením dlouhodobé spolupráce. Člověk má pro ně větší hodnotu důvěry, než jméno společnosti.
  • Při pozvání na večeři, nebo událost je vhodnější být lépe oblečený a vyhnout se šatům či ležérnímu vzhledu. Běžné je popíjení čaje nebo kafe při návštěvách.
  • Vždy přinést hostiteli malý dárek z vděčnosti (např. víno, čerstvé květiny nebo maličkost z České republiky), vyvarujte se černé a purpurové barvě, které jsou vnímané jako smuteční barvy.
  • Čas běží rychle a uvolněně v Brazílii. Zatímco je od vás očekávána dochvilnost, vždy byste měli dorazit včas na akce a večeře, tak v opačném případě 30 minutové zpoždění je pro Brazilce běžné a akceptovatelné.
  • Co se týče oblečení, tak ležérní oblečení je běžné, zvlášť v letních měsících. Avšak chození v plavkách bez trička je kromě pláže odsuzováno. Formální oblečení se očekává pro obě pohlaví v rámci firemních situací.

Brazílie se vydala vlastní cestou a díky tomu získala unikátnost ve světě. Fakt je, že díky evropské kolonizaci Brazilci sdílejí mnoho společných znaků i s námi a proto místní kultura nám může být blíž než si myslíme.

lucienneCestovní průvodce

Vkládej nový obsah

Čím více informací máme, tím lépe můžeme sloužit tobě i ostatním s výběrem zajímavých míst a turistických cílů.
Už jsme rozdali 101252 pírek.

1 pírko = 1 koruna